Vrlo je lako čuvati i unapređivati zdravlje — poznavanjem i primjenjivanjem jednostavnih zdravstvenih i životnih načela. Besplatni dopisni tečaj “Procvat zdravlja” na suvremen, znanstveno utemeljen i jasan način, uz pomoć osobnih stručnih testova, pomaže polaznicima da se suoče sa zdravstvenim rizicima te prihvate prijedloge o poboljšanju najboljih i dalekosežnih navika. Odgovornim zdravstvenim ponašanjem svatko može na najlakši način ostvariti istinski procvat zdravlja.

Svaki polaznik dobiva:

  • dvadeset i deset lekcija
  • bogato ilustriranih
  • po uspješno završenom tečaju posebno oblikovanu diplomu